Reklamacije i pisani prigovori

Ako ste robu kupili u online trgovini, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (potrgani dijelovi i udubljenja) paket ne biste trebali preuzeti. U ovom slučaju molimo Vas da nas obavijestite na online@tike.hr.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate našu korisničku podršku putem e-mail poruke: online@tike.hr ili telefonom na +38614233278. Telefonski broj se nalazi u Sloveniji odakle se vrši i isporuka.

U slučaju da se na kupljenom proizvodu pojave nepravilnosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da kontaktirate našu korisničku podršku.  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak. 

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

Molimo Vas da pripremite sljedeće podatke:
•    Broj Vašeg računa - otpremnice / broj računa
•    Šifru artikla i veličinu koju želite reklamirati
•    Opis problema koji imate:

  1.  proizvod koji reklamirate
  2. račun
  3. ispunjeni obrazac za reklamaciju

Tražene podatke možete dostaviti slanjem e-mail poruke na: online@tike.hr

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem, odgovoriti ćemo Vam na prijavljenu reklamaciju i obavijestit ćemo Vas o daljnjem postupanju. Rok za rješavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

- Reklamacijski list možete preuzeti ovdje.

NAPOMENA:
Potvrdom narudžbe, klikom na gumb POTVRDI, suglasni ste s uvjetima reklamacije.